Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków w Gminie znajdują się zapisy: Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi z tytułu: ust. 5 pkt 2 - powierzenia wychowawstwa w oddziale i klasie w przedszkolach i szkołach podstawowych - 3,5% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli w ustawie budżetowej. ust. 5 pkt. 4 - powierzenia wychowawstwa w oddziale integracyjnym lub klasie integracyjnej w przedszkolu, szkole podstawowej - 10% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli w ustawie budżetowej. ust. 7. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 lub 4 przyznawany jest nauczycielom, którym powierzono funkcję wychowawcy klasy, w przedszkolach - nauczycielom realizującym w grupie co najmniej połowę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, a także nauczycielom szkół podstawowych realizujących w klasie integracyjnej co najmniej połowę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin. Czy takie zapisy są zgodne z przepisami prawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację