Jak prawidłowo określić skuteczność egzekucji, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 u.p.o.u.a.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik alimentacyjny zwrócił się z prośbą o umorzenie zadłużenia z FA.

Wyrokiem z 2015 r. miał zasądzone alimenty na 4 dzieci po 400 zł na każde. Od 2018 r. po 500 na każde. Do 30.09.2023 r. fundusz alimentacyjny wypłacany był na 3 dzieci, a od października 2023 już tylko na jedno dziecko. Dłużnik od kilku lat ma potrącane zobowiązania alimentacyjne z wynagrodzenia.

Jak prawidłowo określić skuteczność egzekucji, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 u.p.o.u.a.?

Czy skuteczność ma się do całego wyroku, czyli mamy sprawdzić, czy przez okres np. 3 lat potrącenia były w wysokości nie mniejszej niż 2000 zł, czy tylko dotyczy to kwoty za osoby, na które przez okres ostatnich 3 lat wypłacany był FA (tj. w tym wypadku potrącenia nie mniejsze niż 1500 zł do 30.09.2023, a od 10.2023 r. chociaż 500 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX