Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2015 r.

PYTANIE

Reprezentuję spółkę wykonującą roboty budowlano-montażowe jako podwykonawca robót przy budowie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej na zasadach FIDIC. W związku z rozbieżnościami pomiędzy momentem powstania przychodu z usług budowlanych w podatku dochodowym, a obowiązkiem podatkowym w VAT, proszę o rozstrzygnięcie, kiedy powstanie obowiązek podatkowy w konkretnie analizowanym przeze mnie przypadku oraz jak tę kwestię rozwiązują normy prawa unijnego. Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wykonania usługi budowlano-montażowej: 30 dzień od faktycznej daty wykonania usługi. Analizowany przypadek: okres wykonania usługi: 1 grudnia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. potwierdzony certyfikatem płatności faktury, data podpisania tegoż certyfikatu płatności: 25 lutego 2015 r., jednocześnie data wpływu tego dokumentu do firmy, data wystawienia faktury VAT: 26 lutego 2015 r.

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT w tym przypadku?

Moment powstania przychodu: data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności (to ostatnie można pominąć, gdyż w naszym przypadku płatność nigdy nie następuje wcześniej).

Kiedy nastąpi przychód podatkowy w przedstawionym wyżej przypadku?

Jak regulują te kwestie normy prawa unijnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?