Jak prawidłowo określić, który z trzech członków zarządu jest etatowym członkiem zarządu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada powiatu na pierwszej sesji dokonała wyboru starosty oraz wicestarosty i pozostałych trzech członków zarządu (nieetatowych). Następnie rada powiatu wprowadziła zmiany w statucie powiatu polegające na utworzeniu "jednego etatowego członka zarządu".

Jak prawidłowo określić, który z trzech członków zarządu jest etatowym?

Czy rada powiatu może to zrobić na wniosek starosty dodatkową uchwałą w sprawie wskazania etatowego członka zarządu spośród wybranych uprzednio członków zarządu?

Czy trzeba najpierw odwołać jednego członka zarządu a następnie dokonać jego wyboru już jako etatowego członka zarządu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX