Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik podpisał umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Za okres trwania zakazu konkurencji pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 25% średniego wynagrodzenia za ostatnich 6 miesięcy przez okres 1 roku. Zatrudnienie ustało z dniem 3. marca 2013 r.

W okresie ostatnich 5 miesięcy pracownik przepracował pełne miesiące i otrzymał wynagrodzenie zasadnicze, premie oraz wynagrodzenie urlopowe. Za ostatni pełny miesiąc zatrudnienia tj. luty 2013 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie urlopowe za 3 dni, resztę miesiąca przebywał na zasiłku opiekuńczym.

Czy do wyliczenia odszkodowania należy przyjąć tylko wynagrodzenie za miesiąc luty bez uwzględniania zasiłku opiekuńczego oraz 5 pełnych poprzednich miesięcy, czy też przyjąć pełne 6 miesięcy poprzedzające luty 2013 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację