Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firm chce zmienić sposób wynagradzania pracowników poprzez wprowadzenie : - jednolitej stawki godzinowej na danym stanowisku pracy np. operator ładowarki 14,00 zł, koparki 15,00 zł - dodatkowo każdy pracownik otrzymywałby premię uznaniową 70% stałą wysokość wypłacaną co miesiąc (różnicowana byłaby przez kierownika nieznacznie w górę lub w dól w zależności od zaangażowania w pracę) - dodatek stażowy np. 50 zł wypłacany stale co miesiąc, którego wysokość zwiększałaby się po przepracowaniu kolejnego roku w firmie , np 3 lata x 50 zł = 150 zl - nie ulega pomniejszaniu w przypadku nieobecności w pracy - dodatek za funkcję brygadzisty, konserwatora, kontrolera jakości np. 200 zł wypłacany stale co miesiąc - ulega pomniejszaniu proporcjonalnie o dni nieobecności w pracy np. na zwolnieniu lekarskim , urlopie wypoczynkowym, Ponadto firma pracując na II zmiany chce wprowadzić dla pracownika takie godz. pracy :

1 tydzień - I zmiana 6-16 godz. od poniedziałku do piątku co spowoduje pracę 40 godz i 10 nadgodzin

2 tydzień - II zmiana 16-24 godz. od poniedziałku do piątku co spowoduje pracę 40 godzin z tym 10 godzin nocnych i kolejne tygodnie na zmianę.

W regulaminie zakładowym ustalono maksymalny limit nadgodzin z rozliczaniem miesięcznym. Praca w soboty w nadgodzinach (praca jednozmianowa od 6:00 - 14:00) uzależniona będzie od zapotrzebowania produkcyjnego.

Czy firma może zastosować do wyliczania nadgodzin przepis art. 151 § 3 k.p.?

Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia.

Które z wymienionych wyżej składników powinny być ujęte do wyliczenia podstawy stawki godzinowej i dodatku za pracę w nadgodzinach?

Jak w oparciu o dane z przykładu obliczyć stawkę za nadgodzinę w sobotę i w tygodniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?