Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dobrze została obliczona kwota uzupełnienia wynagrodzenia, potrzebna do wyliczenia podstawy wynagrodzenia chorobowego?

W skład wynagrodzenia pracowników wchodzą:

- wynagrodzenie zasadnicze w stałej kwocie miesięcznej (1350 zł brutto)

- miesięczna zmienna premia uznaniowa pomniejszana nieproporcjonalnie za czas choroby.

W miesiącu podlegającemu uzupełnieniu pracownik miał przepracować 20 dni - przepracował natomiast 14 dni, 1 dzień przebywał na urlopie, 5 dni na zwolnieniu lekarskim. Otrzymał wynagrodzenie zasadnicze pomniejszone o czas niezdolności do pracy i urlop w wysokości 1057,50 zł. Otrzymał wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w wysokości 132 zł (średnia liczona z 3 miesięcy) oraz premię uznaniową w wysokości 590 zł.

Uzupełnienie zostało obliczone w następujący sposób: 1057,50 132=1189,50163,08(13,71%) = 1026,42 zł

1026,42:15 dni (14 dni przepracowanych 1 dzień urlopu) x 20 dni = 1368,56

Premia uznaniowa pomniejszana nieproporcjonalnie brana w kwocie faktycznie wypłaconej:

590-80,89(13,71%) = 509,11 zł

Sumując: 1368,56 509,11 = 1877,67 zł

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?