Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna sprzedała dom w maju 2013 r aktualnie dostała postanowienie US o zapłacie podatku z odsetkami Sposób wyliczenia podatku przez us Dochód ze sprzedaży 575 000,00 Koszty uzyskania przychodu (kredyt, akt notarialny, faktury) 471 966,19 zł Dochód z odpłatnego 103 033,81 zł Zakup nowego mieszkania akt notarialny 05-06-2014 cena 410 000,00 w tym 310 000 gotówka, 100 000 kredyt (art. 21 ust 25 pkt 1 lit a nie stanowi wydatku wg US) 19 080,16 faktury wydatki 9 258,00 akt notarialny Razem 338 338,16 zł Obliczenie dochodu zwolnionego wg US (art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 25 u.p.d.o.f. ) 103033,81 x 338338,16 / 575000,00 = 60626,56 Wyliczenie podatku 575000 – 471966,16 – 60626,56 = 42707 z tego 19% = 8057 podatek do zapłaty 17,12,2008 wpłacono podatek w kwocie 3868,00

Dlaczego nie zostały cele mieszkaniowe zwiększone o kredyt 100.000,00 zł, czy można tu stosować ( art. 21 ust 25 pkt 1 lit a nie stanowi wydatku wg US) Art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. A ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Zgodnie z art. 53 § 3 ww. ustawy odsetki za zwłokę (od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku do dnia wpłaty zaległości podatkowej) nalicza podatnik. W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) jest płatny w terminie złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Czy odsetki od 01-01-2016? Czy od 01-05-2015 r Dom sprzedałem w 2013 r w maju Ile wyniosą odsetki na dzień 31-08-2019?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?