Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sobieska Maria
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy wyliczyć ekwiwalent za urlop przysługujący pracownikowi w sytuacji rozwiązania umowy za porozumieniem stron z dniem 31 marca 2013 r.?

Wymiar urlopu, przysługujący pracownikowi wynosi 26 dni. Od 23 stycznia do 30 marca 2013 r. pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym. W styczniu wykorzystał 4 dni z urlopu za 2013 r. Zawarte w umowie o pracę wynagrodzenie wynosiło: 1500 zł za 2012 r. oraz 1600 zł za 2013 r. Umowa była zawarta 3 września 2007 r. na czas nieokreślony. W okresie od 6 lipca do 21 września 2012 r. pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym. W przedstawionym stanie faktycznym pracodawca nie naliczył ekwiwalentu.

Czy takie postępowanie było prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację