Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba w rodzinie pobiera zasiłek stały i zasiłek okresowy. W trakcie pobierania tych świadczeń dochód ulega zmianie - dochód wyższy od dotychczasowego, różnica nie przekracza 10 % kryterium dochodowego. Jednak nowy dochód nie uprawnia do zasiłku okresowego. Czy uchylamy decyzje przyznająca okresowy czy jednak mając na uwadze zapisy art. 106 3a świadczenie nadal przysługuje.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?