Jak prawidłowo obliczyć datę nabycia nieruchomości dla realizacji obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 6 marca 2023 r. przyszedł do Urzędu Miasta właściciel nieruchomości, celem złożenia deklaracji za odpady. Z aktu notarialnego, który przedstawił wynika, że nabył nieruchomość w dniu 5 stycznia 2023 roku. Czyli stał się właścicielem nieruchomości z dniem 5 stycznia br. Złożona została deklaracja od stycznia 2023 r. na 3 osoby. Poprzedni właściciel nieruchomości stawił się w Urzędzie Miasta 20 marca 2023 r. i chciał złożyć deklarację zerową z datą wsteczną tj. od stycznia 2023 r., gdyż zbył nieruchomość.

Czy możemy przyjąć deklarację z datą wsteczną od stycznia br., czy jednak zgodnie z art. 6m ust. 4 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g. z datą bieżącą czyli od marca 2023 r. mimo, że nie zamieszkiwał już na terenie nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX