Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Malłecki Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nadleśnictwo jest organizatorem obchodów dni lasu połączonych z naradą gospodarczą. Na potrzeby tych obchodów/narady kupowane są różnego rodzaju towary i usługi. Po zbilansowaniu wszystkich kosztów Nadleśnictwo obciąży fakturą VAT pozostałe nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP kosztami ich organizacji na zasadzie udziału wszystkich jednostek w organizacji tych obchodów/narady – stawką VAT 23%.

W ramach organizacji tych obchodów/narady będą przekazywane ich uczestnikom nieodpłatnie towary np. pendrive (z materiałami z narady), koszulki, książki których jednostkowa cena zakupu będzie większa niż 10 zł.

Czy w związku z takowym przekazaniem (towar powyżej 10 zł) nadleśnictwo organizujące zobowiązane jest do wystawienia faktury wewnętrznej na wszystkie przekazane nieodpłatne towary powyżej 10 zł?

Czy faktura wewnętrzna powinna być wystawiona tylko do tej części nieodpłatnego przekazania, które stanowią koszty przypadające na nadleśnictwo organizujące obchody/naradę?

A może w ogóle nie powinna być wystawiona faktura wewnętrzna?

Czy od zakupionych i przekazanych uczestnikom materiałów informacyjnych (dotyczących obchodów/narady), nadleśnictwo powinno wystawić fakturę wewnętrzną?

Czy od całości zakupionych materiałów informacyjnych, czy tylko od części kosztów przypadających na organizatora imprezy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację