Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo naliczyć urlop wypoczynkowy pracownikowi, z którym w trakcie roku zawarto kolejną umowę o pracę? Pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 20 dni. Zatrudniony jest od 15.06.2018 do 14.10.2018 a następnie od 15.10.2018 do 31.12.2018. Naliczając urlop oddzielnie dla każdej zawartej z pracownikiem umowy o pracę wychodzi 13 dni urlopu w 2018 r.: 5/12 z 20 dni = 9 dni (za okres 15.06.2018 - 14.10.2018) oraz 2/12 z 20 dni =4 dni (za listopad i grudzień 2018 r.). Przeliczając urlop za cały okres pracy w 2018 r. wychodzi pracownikowi 12 dni urlopu: 7/12 z 20 dni = 12 dni. Co w sytuacji, gdy z pracownikiem zostanie zawarte w trakcie roku porozumienie zmieniające rodzaj umowy o pracę z umowy na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony? Czy w takiej sytuacji należy przyjąć do podstawy naliczenia urlopu wypoczynkowego cały okres pracy w danym roku kalendarzowym (np. w sytuacji przedstawionej powyżej, tj. pierwsza umowa zawarta na okres 15.06.2018 - 14.10.2018, a 10.10.2018 strony porozumiewają się co do zmiany rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony urlop należy wyliczyć następująco: 7/12 z 20 dni = 12).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację