Jak prawidłowo naliczyć opłatę za nieselektywne składowanie mieszaniny odpadów suchych z odpadem uwodnionym o kodzie 03 03 11?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo naliczyć opłatę za nieselektywne składowanie mieszaniny odpadów suchych z odpadem uwodnionym o kodzie 03 03 11 (stan uwodnienia 64,5 % oraz współczynnik n = 1,1)?

Czy opłatę za pozostałe odpady nieuwodnione tj. odpady o kodzie: 02 01 04, 04 02 09, 04 02 22, 15 02 03, 16 03 04, 17 01 82, 17 02 03, 17 03 80, 17 06 04, 17 09 04 należy liczyć przyjmując dla danego odpadu jednostkową stawkę opłaty z obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 czy też przyjąć jednostkową stawkę opłaty dla tego rodzaju odpadu występującego w mieszaninie, dla którego jednostkowa stawka opłaty jest najwyższa?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access