Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani jest zobowiązana do uiszczenia odpłatności z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę za pobyt matki w DPS do 15-tego każdego miesiąca z góry. Strona otrzymała z tutejszego Ośrodka umowę na podstawie art. 103 ustawy o pomocy społecznej i ją podpisała i dopisała, że będzie płacić od kwietnia, a nie od marca.

OPS wszczął postępowanie administracyjne i po 7 dniach wyda decyzję o wpłacie kwoty za miesiąc marzec oraz naliczy odsetki ustawowe. Strona w kwietniu i w maju wpłaciła za dużo pieniędzy i prosi o przeksięgowanie nadpłaty zaległości za marzec.

Jak prawidłowo policzyć odsetki ustawowe?

W kwietniu strona wpłaciła 8.04.2020 r., a w maju 8.05.2020 r.

Czy naliczyć odsetki od następnego dnia, tj. od 16 marca do dnia 8 kwietnia 2020 r. różnicę, którą strona wpłaciła, od 9 kwietnia do 8 maja 2020 r. i od 9 maja do 8 czerwca 2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?