Jak prawidłowo naliczyć odpłatność osób obowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt rodzica w DPS? - OpenLEX

Jak prawidłowo naliczyć odpłatność osób obowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt rodzica w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo naliczyć odpłatność osób obowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt rodzica w DPS?

Osobą umieszczoną jest mężatka, osoby obowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS, to: małżonek, syn, córka i wnuczka. Małżonek posiada dochody poniżej 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Syn odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, pobiera świadczenie rentowe w zamian za wydzierżawione gospodarstwo rolne. Dochód liczony z uwzględnieniem posiadanego (wydzierżawionego) gospodarstwa rolnego przewyższa 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej o kwotę 900 zł.  Córka posiada rodzinę, pracuje zawodowo, dodatkowo przyjęła w dzierżawę gospodarstwo rolne od brata, opłaca czynsz dzierżawny (1 tys. zł rocznie) w dwóch ratach. Dochód rodziny liczony z uwzględnieniem dzierżawionego gospodarstwa rolnego znacznie przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wnuczka jest studentką, występuje w składzie rodziny.

Jak prawidłowo ustalić odpłatność osób obowiązanych, czy różnicę pomiędzy kwotą opłacaną przez osobę umieszczoną, a miesięcznym kosztem utrzymania w DPS, dzielimy proporcjonalnie na cztery osoby (mąż, córka, syn, wnuczka)?

Czy w przypadku umorzeń postępowań względem męża i wnuczki, różnicę pomiędzy kwotą opłacaną przez osobę umieszczoną, a miesięcznym kosztem utrzymania w DPS dzielimy na dwie osoby, tj. syna i córkę proporcjonalnie do posiadanego dochodu, czy dokładnie po połowie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX