Jak prawidłowo naliczać odpłatność za pobyt w DPS dla mieszkańca w związku z otrzymaniem świadczenia uzupełniającego dla osób... - OpenLEX

Jak prawidłowo naliczać odpłatność za pobyt w DPS dla mieszkańca w związku z otrzymaniem świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotyczy interpretacji prawnej sposobu naliczenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańca w związku z otrzymaniem świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dotychczas OPS naliczał odpłatność na podstawie dochodu faktycznie uzyskanego w miesiącu poprzedzającym bez przeliczania odpłatności za okres od którego dane świadczenie zostało przyznane (np. klient otrzymał świadczenie od miesiąca października ale faktycznie zostało wypłacone wraz w wyrównaniem w miesiącu styczniu toteż zmiana odpłatność następowała od miesiąca lutego, co było zgodne z zaleceniami pokontrolnymi MUW). Obecnie pojawiły się wątpliwości co do poprawności powyższego sposobu naliczania odpłatności w związku z uchwałą NSA z 11.06.2018 r., I OPS 7/17.

Jak prawidłowo naliczać odpłatności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX