Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Odprawa pośmiertna nauczyciela data zgonu dnia 28 marca (wyliczona w oparciu o składniki przysługujące nauczycielowi tak jak za ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za okres od września ubiegłego roku do lutego roku bieżącego, wypłacone w wysokości po 50% osobom uprawnionym (mąż, córka studentka), jakie dokumenty niezbędne są do wypłaty cytowanego świadczenia. Otrzymaliśmy zaświadczenie z uczelni córki zmarłej o kontynuowaniu studiów oraz wnioski w sprawie wypłaty należnych świadczeń z informacją o rachunku bankowym. Nie wypłacono wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe za miesiąc marzec (czy powinniśmy powyższe wynagrodzenie wypłacić w wysokości brutto (ZUS podatek) dzieląc również po 50% dla każdego uprawnionego, tak jak przy odprawie pośmiertnej i składając informację PIT-8C do urzędu skarbowego oraz nie odprowadzać należnych składek ZUS od powyższego wynagrodzenia. Osoba w dniu 28 marca bieżącego roku czyli w dniu śmierci przedłożyła do Pracodawcy zwolnienie lekarskie, czy powinno ono być rozliczone. Ponieważ nauczyciele otrzymują wynagrodzenie dnia 1 marca z góry zmarła otrzymała wynagrodzenie za cały miesiąc.

Czy w związku z śmiercią w dniu 28 marca powinna mieć potrącone nadpłacone wynagrodzenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?