Jak prawidłowo należy ustalić wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo należy ustalić wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej?

Wykonawca (informatyk B2B) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz spółki usług IT obejmujących w szczególności: 1) usługi o charakterze twórczym w zakresie tworzenia i rozwoju programów komputerowych, a w tym: a) tworzenie programów i aplikacji przy użyciu specjalistycznego języka programowania, b) rozwijanie systemów operacyjnych, systemów zarządzania bazami danych, sterowników, c) projektowanie nowych modułów tworzonych systemów, d) analiza potrzeb i planowanie czynności rozwoju/wdrożeń oprogramowania, e) programowanie aplikacji zgodnie z założeniami projektowymi, f) projektowanie baz danych; 2) pozostałe techniczne i pomocnicze usługi wsparcia IT, takie jak m.in.: a) utrzymanie i zarządzanie sieciami, b) kontrola usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego, c) wyszukiwanie i usuwanie błędów powstałych w trakcie pisania kodu (debugowanie), d) testowanie oprogramowania, e) diagnozowanie i usuwanie błędów programistycznych, f) dokumentowanie wykonanych prac." Strony ustaliły za świadczenie usług wynagrodzenie ryczałtowe za każdy miesiąc świadczenia usługi przy czym 80% wynagrodzenia należne jest za świadczenie usług twórczych określonych w pkt. 1 oraz za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów. 20% wynagrodzenia należne jest za świadczenie usług określonych w pkt. 2. Wykonawca zobowiązuje się w chwili przekazania utworu przekazać nośnik, na którym utwór został utrwalony. Nabyte utwory będą wykorzystywane na potrzeby działalności operacyjnej spółki i mogą być wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok.

Jak ustalić które utwory / prawa autorskie stanowią WNIP?

Na jakiej podstawie ustalić ich wartość początkowa?

Czy powinniśmy poprosić o dodatkowy raport z rozliczeniem wykonanych prac w ramach umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX