Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Prowadzimy gimnazjum dla młodzieży.

Co stanowi podstawę do obliczenia minimalnego wymiaru godzin z obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla klasy II gimnazjum dla młodzieży (początek nauki wrzesień 2011 r.)?

Czy jest to liczba godzin jaką należy zrealizować tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania przemnożona przez liczbę tygodni, która powinna być zrealizowana w danym roku szkolnym (jaka jest liczba tych tygodni w danej klasie), czy minimalna liczba godzin jaka powinna być zrealizowana z konkretnego przedmiotu w cyklu kształcenia (ile wynosi minimalna liczba godzin z danych przedmiotów)?

Czy wyjście do planetarium na zajęciach z fizyki i astronomii, wyjście na basen na zajęciach z wychowania fizycznego lub wyjście do kina na adaptacje lektury szkolnej podczas zajęć z j. polskiego wchodzi w skład minimalnego wymiaru godzin?

Czy zajęcia znajdujące się w planie lekcji w dniach, w których odbywają się rekolekcje wielkopostne wchodzą w skład minimalnego wymiaru godzin?

Czy w sytuacji kiedy organizowana jest wycieczka szkolna, w której uczestniczy tylko część uczniów, a pozostali mają realizowane zajęcia dydaktyczne zgodnie z obowiązującym planem lekcji, godziny te są brane pod uwagę przy obliczaniu minimalnego wymiaru godzin?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację