Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majchrzak Aneta
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostką budżetową, która wystawia decyzje administracyjne za zajęcie pasa drogowego. Opłatę roczną za lata następne uiszcza się do 15 stycznia każdego roku. W 2017 r. część kontrahentów powinna dokonać wpłat do Gminy a wpłaciła do naszej jednostki. Nadmieniam, że nie było żadnego pisma w którym gmina zwróciła się o przekazanie decyzji oraz wpłat. Nasza jednostka po zorientowaniu się przekazała wpłaty w październiku do Gminy. Natomiast Gmina w dniu 2 stycznia przesłała nam notę odsetkową od nieterminowej wpłaty za decyzje.

Czy słusznie naliczono nam odsetki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?