Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma podpisała umowę faktoringu pełnego, 95% wartości faktury faktor zapłaci w momencie przejęcia wierzytelności, a pozostałe 5% zapłaci w momencie spłaty w 100% faktury przez dłużnika. W przypadku faktoringu pełnego, w dniu przejęcia wierzytelności przez faktora wierzytelność powinna zostać wyksięgowana z ksiąg faktoranta. W księgach rachunkowych zawarcie umowy faktoringu faktorant może traktować jak sprzedaż wierzytelności. Oznacza to, że wartość nominalna należności sprzedanej zostanie wyksięgowana z konta 201 "Rozrachunki z odbiorcami" w korespondencji z kontem 75 "Koszty finansowe", natomiast należność z tytułu sprzedaży zwiększy przychody finansowe w korespondencji z kontem 24 "Pozostałe rozrachunki". Z punktu widzenia faktoranta (zbywcy wierzytelności) powstaje wówczas należność od faktora, która jeżeli nie zostanie zapłacona przed dniem bilansowym, wykazywana jest w bilansie w pozycji B.II.2 lit c) Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek – inne. Operacja przejęcia wierzytelności przez faktora: Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (faktor), Ma konto 75-0 "Przychody finansowe". Równolegle wyksięgowuje się wierzytelność z konta odbiorcy: Wn konto 75-1 "Koszty finansowe", Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" (kontrahent). W literaturze można znaleźć także drugie rozwiązanie z pominięciem kont przychodów i kosztów finansowych podczas operacji przejęcia wierzytelności przez faktora.

1. Ujęcie faktury sprzedaży w księgach rachunkowych Wn Rozrachunki z odbiorcami Ma Przychody ze sprzedaży Ma Rozrachunki publicznoprawne – VAT

2. Zawarcie umowy faktoringowej z bankiem; przeniesienie wierzytelności na faktora Wn. Pozostałe rozrachunki" \FAKTOR Ma "Rozrachunki z odbiorcami" \Klient

3. Faktura od faktora za usługi Wn "Koszt finansowe" Wn "Rozrachunki publicznoprawne – VAT" Ma "Pozostałe rozrachunki"

4. Otrzymanie od faktora należności Wn Rachunek bieżący Ma Pozostałe rozrachunki Proszę o informację, który ze sposobów jest poprawny.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?