Jak prawidłowo należy interpretować definicję szkoły dla dorosłych w zakresie realizacji świadczenia dobry start? - OpenLEX

Jak prawidłowo należy interpretować definicję szkoły dla dorosłych w zakresie realizacji świadczenia dobry start?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Zwracam się z prośbą o interpretację definicji szkoły dla dorosłych w zakresie realizacji świadczenia dobry start?

W definicji szkoły w rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. zmienionym rozporządzeniem z dnia 9 lipca 2019 r. nie ma zapisu szkoły dla dorosłych, zgodnie z wprowadzoną zmianą od sierpnia 2019 r. świadczenie dobry start przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2019/2020 naukę w szkole dla dorosłych i szkole policealnej.

Czy należy uwzględniać wszystkie szkoły dla dorosłych i szkoły policealne, czy też należy się stosować do definicji wynikającej z art. 4 pkt 29 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, czyli szkoła ośmioletnia podstawowa, czteroletnie liceum ogólnokształcące i szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenia branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX