Jak prawidłowo należy ewidencjonować operacje związane z pracami badawczymi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy prac badawczych i prawidłowego rozpoznania przychodu. Spółka prowadzi prace badawcze finansowane środkami z UE. Spółka otrzymała prefinansowanie które zaksięgowano na rozliczenia międzyokresowe przychodów, w roku 2022 poniosła wydatki które zaksięgowano w koszty.

Kiedy spółka prawidłowo powinna wykazać przychód - projekt zakłada 80 % finansowania?

Spółka podpisała umowę na projekt prac badawczych, refinansowanie kosztów nastąpi po złożeniu wniosku po 18 miesiącach czyli w roku 2023. Pierwsze koszty spółka poniosła w roku 2022.

Kiedy i jak prawidłowo wykazać i obliczyć przychód zachowując zasadę współmierności?

Czy w ogóle istnieje możliwość przeksięgowania prac badawczych na rozliczenia międzyokresowe, jeśli spółka nie rozpoznała przychodu w związku z tym, że założono że przychód powinien być rozpoznany w dniu złożenia wniosku o refinansowanie lub akceptację kosztów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX