Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona posiada ustalone nienależnie pobrane świadczenia rodzinne. Ponadto strona pobiera w tutejszym ośrodku zasiłek pielęgnacyjny (jest opiekunem prawnym osoby niepełnosprawnej).

Czy zobowiązując stronę do zwrotu można dokonywać potrąceń nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z zasiłku pielęgnacyjnego (na podstawie art. 30 ust. 6 u.ś.r.), skoro zasiłek pielęgnacyjny jest przyznany dla osoby niepełnosprawnej, a nie dla strony?

Jeżeli tak, to czy oprócz potraceń w wysokości 153 zł należy zobowiązać stronę do dodatkowych wpłat?

Kwota nienależnie pobranych świadczeń przewyższa kwotę 10000 zł i potrącanie kwoty 153,00 zł spowoduje wydłużenie okresu spłaty a w konsekwencji wysokie odsetki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?