Jak prawidłowo kredytobiorca powinien rozliczyć otrzymany od banku zwrot opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny? - OpenLEX

Jak prawidłowo kredytobiorca powinien rozliczyć otrzymany od banku zwrot opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka w związku z zawartą umową kredytową i jej zapisami została obciążona przez bank za 2015 r. kosztami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, które ujęła w kosztach roku 2015 r. jako pozostałe koszty finansowe. W czerwcu 2016 r. bank zwraca spółce 2/3 kosztów jako nadpłata dotycząca pobranych kosztów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 2015 r.

Jak prawidłowo powinna spółka rozliczyć otrzymaną nadpłatę - czy jako przychód finansowy w 2016 r., czy jako korektę kosztów finansowych za 2016 r., czy za 2015 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX