Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy określenie "zapłata podatku" z art. 62b Ordynacji podatkowej należy rozumieć w sensie literalnym (tj. zapłata gotówkowa podatku), czy też w rozumieniu art. 59 Ordynacji, a więc w sensie sposobów wygasania zobowiązań (oczywiście poza umarzaniem i przedawnieniem)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?