Jak prawidłowo gmina powinna dokonać zakupu biletów miesięcznych dla uczniów w celu dowozu do szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pater Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci/uczniów do przedszkola/szkoły. Gmina planuje przeprowadzić postępowanie na zakup biletów miesięcznych dla tych dzieci/uczniów w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (linie regularne). Czy należy wskazać łączną liczbę biletów, jaką gmina zamierza kupić, czy powinna uszczegółowić tą liczbę na dzieci 5-letnie; 6-letnie i szkolne oraz dzieci z orzeczeniem?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access