Jak prawidłowo dokonać urealnienia wartości gruntów przeznaczonych pod inwestycję oraz jak tę operację zaewidencjonować w księgach spółdzielni?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalak Marcin
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia mieszkaniowa podjęła decyzję o rozpoczęciu budowy budynków mieszkalnych. Lokale w tych budynkach będą mogli nabywać członkowie spółdzielni (prawo odrębnej własności). Nieruchomość gruntowa, na której będą zlokalizowane budynki została nabyta przez spółdzielnię w 2001 r. Z uwagi na czas jaki upłynął od daty nabycia gruntu do dnia podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji cena nabycia znacznie odbiega od aktualnej wartości rynkowej gruntów. Spółdzielnia stoi na stanowisku, iż niezasadnym jest rozliczanie kosztów budowy lokali z zaniżonym, w stosunku do aktualnych cen, kosztem zakupu gruntów. Byłoby to dokonywanie nieuzasadnionego przysporzenia majątkowego nabywcom tych lokali.

Jak prawidłowo dokonać urealnienia wartości gruntów przeznaczonych pod inwestycję oraz jak tę operację zaewidencjonować w księgach spółdzielni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX