Jak prawidłowo dokonać rekompensaty pracy w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu... - OpenLEX

Jak prawidłowo dokonać rekompensaty pracy w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik pracuje w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym od poniedziałku do piątku, sobota jest dniem wolnym. w styczniu przepracował 212 godzin 176+16+20, w tym 2 soboty i 20 nadgodzin dobowych; w lutym przepracował 204 godziny 160+16+28, w tym dwie soboty i 28 nadgodzin dobowych; w marcu przepracował 168+16+24, w tym 2 soboty i 24 nadgodziny dobowe; w kwietniu przepracował 168+16+24, w tym 2 soboty i 24 godziny nadliczbowe dobowe. Za soboty nie otrzymał wolnego miał zapłacone wynagrodzenie + 100% dopłata dobowe miał zapłacone za wszystkie godziny wraz z 50% dopłatą. Limit nadgodzin w regulaminie pracy został zapisany w wysokości 416.

Czy pracownikowi należy się jeszcze jakaś rekompensata?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX