Jak prawidłowo dokonać korekty faktury, jeśli po 31 marca 2011 r. podatnik zagraniczny w dalszym ciągu wystawiał faktury z VAT? - OpenLEX

Jak prawidłowo dokonać korekty faktury, jeśli po 31 marca 2011 r. podatnik zagraniczny w dalszym ciągu wystawiał faktury z VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 marca 2013 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Podatnik zagraniczny (zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT) dokonuje dostaw towarów na terytorium Polski. Do dnia 1 kwietnia 2011 r. podatek należny z tytułu dostaw był rozliczany przez podatnika zagranicznego, tzn. były wystawiane faktury z polskim VAT. Po 1 kwietnia 2011 r. w związku ze zmianą art. 17 u.p.t.u. do rozliczenia podatku należnego od dostaw na terytorium Polski zobowiązany jest odbiorca towaru, a dostawca nie powinien wykazywać podatku należnego na fakturach. W deklaracji podatkowej VAT-7 dostawa towaru na terytorium Polski wykazywana powinna być w poz. 41. W związku z wątpliwościami odnośnie stałego miejsca prowadzenia działalności, faktury po 1 kwietnia 2011 r. były przez pewien okres w dalszym ciągu wystawiane przez podatnika zagranicznego z polskim VAT. Ostatecznie - po uzyskaniu interpretacji indywidualnej - stwierdzono, że podatnik nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności, a zatem wystawianie faktur z polskim VAT było nieprawidłowe (sprzeczne z art. 17 ust. 2 u.p.t.u.) i należy wystawić faktury korygujące. Podatnik wystawił faktury korygujące i uzyskał od nabywców potwierdzenia odbioru faktur korygujących w grudniu 2011 r.

Czy dostawa towaru na terytorium Polski dokonana w kwietniu 2011 r. powinna być wykazana w korekcie deklaracji za kwiecień 2011 r. w poz. 41, natomiast zmniejszenie obrotu powinno być wykazane dopiero w grudniu 2011 r. jako miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie odbioru faktury korygującej?

Prowadziłoby to do sytuacji, kiedy w miesiącu dostawy - kwietniu 2011 r. - obrót wykazany byłby dwukrotnie: 1. raz w poz. 29 i 30 (podatek należny, który został odprowadzony), 2. raz - w poz. 41 jako dostawa opodatkowana przez nabywcę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?