Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy firmą handlową, a sprzedawane przez nas maszyny kupujemy w UE. Zdarza się, że przed dostawą maszyny płacimy naszym dostawcom zaliczki. Między zapłatą zaliczki a dostawą towaru mija co najmniej miesiąc, czasami kilka.

Jak prawidłowo dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych ustalić wartość magazynową tego towaru?

Czy powinna to być suma zaliczki (przeliczonej na PLN wg kursu odpowiedniego do daty wystawienia faktury zaliczkowej) i pozostałej części wartości maszyny przeliczonej na PLN kursem odpowiednim do daty faktury końcowej?

Czy całość wartości maszyny powinnam przeliczyć na PLN kursem właściwym dla faktury końcowej?

Powstaną wtedy różnice kursowe dotyczące zaliczki.

W jaki sposób podatkowo należy je rozliczyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?