Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka w ramach prowadzonej działalności świadczyła usługi opodatkowane i zwolnione. Od kosztów związanych ze sprzedażą opodatkowaną odliczano VAT w 100%, od kosztów ogólnych odliczano wg proporcji przyjętej na podstawie przychodów z poprzedniego roku. Do wyliczenia wskaźnika przyjęto iloraz: sprzedaż opodatkowana/sprzedaż opodatkowana+zwolniona.

Czy sposób wyliczenia współczynnika był poprawny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?