Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 66 k.p. umowa wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu trzymiesięcznego aresztowania, pracodawca wystawia pracownikowi świadectwo pracy.

Czy poza świadectwem pracy pracodawca powinien wystosować pismo informujące pracownika o wygaśnięciu umowy w związku z tymczasowym aresztowaniem?

Co należy wpisać w świadectwie pracy w punkcie dotyczącym trybu rozwiązania umowy?

Czy można powołać się na art. 66 k.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację