Jak powinny zostać oznaczone kopie dokumentów, które znajdą swoje miejsce w aktach osobowych? - OpenLEX

Jak powinny zostać oznaczone kopie dokumentów, które znajdą swoje miejsce w aktach osobowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kopie dokumentów, układane do teczek akt osobowych mogą być opatrzone pieczątką o treści "Stwierdzam zgodność odpisu / kopii z przedłożonym dokumentem" oraz dodatkową pieczątką, w przypadku upoważnionej osoby stwierdzającej zgodność dokumentów o treści "Z upoważnienia Dyrektora Szkoły"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX