Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Żak Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma chce wyceniać wartość wyrobów gotowych na koniec roku wg cen sprzedaży korygując je wskaźnikiem ustalonym jako iloraz salda konta "koszt własny sprzedaży" do salda konta "sprzedaż wyrobów". Co miesiąc na konto 710 przenoszone są koszty produkcji podstawowej (500). Zinwentaryzowane zapasy wyrobów wycenione byłyby wg cen sprzedaży, a następnie ich wartość podlegałaby korekcie ww. wskaźnikiem udziału kosztów wytworzenia w całości sprzedaży.

Jak dokładnie miałyby wyglądać zapisy na poszczególnych kontach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?