Jak powinny być wykazywane ilościowo godziny ponadwymiarowe nauczyciela z tytułu zdalnej pracy z uczniem w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 28 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 1 maja 2020 r.

PYTANIE

Jak powinny być wykazywane ilościowo godziny ponadwymiarowe nauczyciela z tytułu zdalnej pracy z uczniem w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa? Czy rzeczywiście według wszystkich godzin, które wcześniej były ujęte w arkuszu organizacji szkół, czy według zmienionych w tym czasie planów nauczania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX