Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zawarte umowy licencyjne dotyczące spektakli online (spektakli, które zostały wcześniej utrwalone) z aktorami, z którymi są podpisane również umowy o pracę powinny być traktowane jak umowy o dzieło, czy umowy zlecenie?

Czy musimy z tytułu tych umów odprowadzić składki do ZUS i jakie zastosować koszty uzyskania przychodów?

Ponadto jeden z aktorów, który powinien podpisać niniejszą umowę przebywa od 7 marca 2020 r. na długoterminowym zwolnieniu lekarskim (obecnie zasiłku chorobowym).

Czy w związku z tym, może podpisać tę umowę?

Przebywając na zwolnieniu lekarskim nie można mieć żadnej pracy zarobkowej, a z tego tytułu będzie otrzymywał wynagrodzenie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?