Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 28.02.2020 r. spółka jawna została przekształcona w spółkę komandytową. Właściciele w tym samym składzie osobowym co spółka jawna. Według umowy spółki, komplementariuszem został jeden ze wspólników spółki jawnej. Do dnia 27.02.2020 r. działalność gospodarcza była prowadzona pod nazwą "Centrum Druku Spółka Jawna Adam S... Mariola S...". Od 28.02.2020 r. działalność gospodarcza jest prowadzona pod nazwą "Centrum Druku AM S... Spółka Komandytowa". Sprawozdanie finansowe za rok 2019, tj. na 31.12.2019 zostało sporządzone jako sprawozdanie finansowe "Centrum Druku AM S... Spółka Komandytowa". Wprawdzie w umowie spółki o przekształceniu figuruje zdanie, że spółka przekształcana staje się spółką przekształconą w chwili wpisu do KRS-u. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 spółka przekształcona sporządziła z datą 20.03.2020 r.

Czy sprawozdanie finansowe za rok 2019 nie powinno być sporządzone przez "Centrum Druku Spółka Jawna Adam S... Mariola S..."? A podpisać powinni wspólnicy spółki jawnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?