Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli nauczyciel zatrudniony jest w szkole na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu, to jak powinno wyglądać jego rozliczenie za godziny realizowane w ramach prowadzonych zajęć dodatkowych w projekcie EFS? Czy zaangażowanie tego nauczyciela do projektu unijnego i przyznanie mu dodatkowych godzin zajęć wiąże się ze zwiększeniem wymiaru jego etatu? Czy przeciwnie - wymiar etatu powinien pozostać taki sam, a wynagrodzenie za prowadzone zajęcia projektowe powinny być rozliczane odrębnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?