Jak powinno wyglądać rozliczenie między gminami za wychowanie przedszkolne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pessel Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gminy dokonują między sobą rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, zgodnie z art. 50 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – dalej u.f.z.o., lub art. 51 u.f.z.o.

Czy gmina otrzymując notę obciążeniową za wychowanie przedszkolne dzieci może na podstawie art. 50 ust. 4 u.f.z.o. lub art. 51 ust. 10 u.f.z.o. wymagać od gminy wystawiającej notę o przedłożenie dokumentów (oświadczeń rodziców) potwierdzających miejsce zamieszkania wskazanych dzieci w wykazie stanowiącym załącznik do noty księgowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX