Jak powinno wyglądać pouczenie po zmianach k.p.a. w przypadku wydawania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinno wyglądać pouczenie po zmianach ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. w przypadku wydawania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX