Jak powinno wyglądać postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji na podstawie art. 9 ust. 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 9 listopada 2022 r.
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2017 r.

PYTANIE

Jak powinno wyglądać postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji na podstawie art. 9 ust. 2i p.w.u.k.r.s.?

Kto powinien być stroną w takim postępowaniu?

Czy w związku z tym, że podmiot będący dotychczasowym właścicielem już nie istnieje (brak wpisu w KRS), informację o wszczęciu postępowania oraz decyzję należy podać do publicznej wiadomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX