Jak powinno wyglądać oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu? - OpenLEX

Jak powinno wyglądać oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2016 r.

PYTANIE

Jak powinno wyglądać oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 4 pr. bud.?

"Oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej", czy też biorąc pod uwagę i w świetle art. 20 ust. 1 pkt 1 pr. bud.: "oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony w sposób zgodny ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX