Jak powinno wyglądać oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawecka Anna
Odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właścicielem działki, na której mają być prowadzone roboty budowlane, jest matka i nieżyjący mąż, a inwestorem jest jeden z dwóch synów. Po mężu nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.

Jak powinno wyglądać oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Działka ma odrębną księgę wieczystą od pozostałej całości gospodarstwa rolnego i jest przeznaczona w części pod zabudowę jednorodzinną MN. Mąż nie pozostawił testamentu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX