Jak powinno się liczyć termin zwrotu VAT w związku ze złożeniem korekty deklaracji (zwiększenie zwrotu, zmniejszenie, utrzymanie na tym samym poziomie)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2019 r.

PYTANIE

Co do zasady bieg terminu zwrotu podatku VAT biegnie zgodnie z prawem nie od dnia złożenia pierwotnej deklaracji, lecz od dnia złożenia korekty. Przy czym od dnia złożenia korekty deklaracji liczy się termin zwrotu podatku tylko w zakresie, w jakim zwrot ten wynika z korekty deklaracji, a więc w powiększonej części (zakładając, że w drodze korekty deklaracji kwota zwrotu zostaje powiększona). Nie zmienia terminu zwrotu korekta deklaracji w ramach której kwota zwrotu zostaje zmniejszona (taka korekta powoduje jedynie, że część wykazanej pierwotnie kwoty zwrotu nie zostanie zwrócona).

Czy tak samo korekta deklaracji w ramach której kwota zwrotu nie ulega zmianie?

Czy nadal tak jest, czy też przepisy się zmieniły?

Jakie przepisy należy tu przywołać?

Czy istnieje orzecznictwo potwierdzające, że liczy się termin od korekty, ale w zakresie w jakim zwrot ten wynika z korekty deklaracji i nie zmienia terminu zwrotu korekta deklaracji w ramach której kwota zwrotu zostaje zmniejszona, tak samo korekta deklaracji, w ramach której kwota zwrotu nie ulega zmianie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access