Jak powinno się interpretować pojęcie "terenu zabudowy"?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinno się interpretować pojęcie "terenu zabudowy", o którym mowa w art. 43 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych – dalej u.d.p.?

Jak powinno się interpretować pojęcie "terenu zabudowy", o którym mowa w § 4 pkt 24 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych - dalej r.t.b.d.p.?

Co oznacza użyty w tym przepisie zwrot "lub terenami przeznaczonymi pod zabudowę"?

Czy muszą być to tereny przeznaczone pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX