Jak powinno przebiegać księgowanie kosztów gwarancji usunięcia wad i usterek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką budowlaną. Przy podpisaniu umowy na roboty budowlane musimy wnieść gwarancję dobrego wykonania budowy. Jest to załatwiane przy rozpoczęciu budowy, wobec powyższego koszt tej gwarancji rozliczamy w okresie realizacji budowy. Oprócz gwarancji dobrego wykonania, w czasie realizacji inwestycji Inwestor potrąca z każdej naszej faktury kaucję 5% na poczet usunięcia wad i usterek po zakończeniu robót (okres 3 lub 5 lat). Po zakończeniu budowy zatrzymaną kaucję można zamienić na gwarancję usunięcia wad i usterek (albo zaraz po zakończeniu albo po roku od zakończenia budowy) - Inwestor musi wyrazić zgodę na taką zamianę (chociaż jest zapis w umowie o zamianie kaucji na gwarancję). W wyniku powyższego po zakończeniu inwestycji (po uzyskaniu zgody przez Inwestora na zamianę) spółka załatwia gwarancje usunięcia wad i usterek - jest to duży jednorazowy wydatek.

Jak powinno przebiegać księgowanie kosztów gwarancji usunięcia wad i usterek?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access