Jak powinno być wypełnione oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane? - OpenLEX

Jak powinno być wypełnione oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinno być wypełnione oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Inwestorem we wniosku o pozwolenie na budowę jest przedsiębiorstwo. Do składania oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorstwa uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Czy oświadczenie powinien złożyć każdy z osobna w imieniu inwestora i na każdym powinny być podpisy dwóch członków zarządu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX