Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 lutego 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2014 r.

PYTANIE

Do SP ZOZ często zwracają się policealne szkoły medyczne o wyrażenie zgody na odbycie praktyki zawodowej przez swoich słuchaczy w zakresie wykonywania zawodów medycznych np. asystentki stomatologicznej.

Czy do każdego rodzaju takiej praktyki mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu, a w zakresie nieuregulowanym przepisy ustawy - Kodeks cywilny?

Czy takie umowy zgodnie z zasadą swobody umów mogą mieć zarówno charakter odpłatny jak i nieodpłatny?

Kto ponosi odpowiedzialność za czynności praktykanta w czasie praktyk?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?